Skip to content

In welke mate verlies ik mijn zelfstandigheid als ik mijn praktijk verkoop aan de Coöperatie?

Voor alle klinische beslissingen behoud je de volledige verantwoordelijkheid.
Ook het team blijf je zelf mee samenstellen, met ondersteuning van NLTCO.

NLTCO heeft hoofdzakelijk een stem in beslissingen die de centrale dienstverlening raken (zoals IT en administratie) en beslissingen die financieel van aard zijn (zoals het investeringsbudget, dat we samen ieder jaar opstellen).

Mijn praktijk groeit dus waarom nu verkopen?

De Coöperatie zal meestal vragen of de verkopende tandarts nog een tijdje actief blijft in de (nieuwe) praktijk. In uitzonderlijke gevallen (pensioengaande tandarts) kunnen we ook alleen het patiëntenbestand overnemen en integreren.

We streven naar partnership en willen dat of de verkopende tandarts een aandeel behoudt in de lokale praktijk of dat de praktijk voor een gedeelte eigendom wordt van een jonge tandarts die met ons een duurzame kliniek wil bouwen. Dit zorgt ervoor dat we samen profiteren van de groei, het dividend én dat de waarde van het belang groter wordt.

Wij willen state-of-the-art klinieken creëren, samen met participerende tandartsen.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Financieel: bij verkoop van (een deel van) je praktijk kun je een meerwaarde creëren, al dan niet fiscaal aantrekkelijk (afhankelijk van de persoonlijke situatie). De middelen die vrijkomen kun je aanwenden voor andere doeleinden (pensioen) en je spreidt risico. Indien je een deel verkoopt, kun je meeprofiteren van de groei die de praktijk door gaat maken in de ontwikkeling naar een state-of-the-art kliniek. 


Continuïteit: Als onderdeel van de overname wordt een (5-10) jarenplan besproken waarbij de toekomstige ‘’trekkers’’ van de praktijk worden geïdentificeerd. Zo kunnen zij meebeslissen (én participeren) voor de lange termijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan een solide toekomst.

Back To Top